MMF će bez diskusije prihvatiti prvu reviziju
Vujović je izjavio da će prva revizija aranžmana iz predostrožnosti sa MMF-om Srbiji biti odobrena 26. juna "bez diskusije". "U petak smo saznali da su svi rezultati koje smo preduzeli prihvaćeni i da će izveštaj o realizaciji programa koji Fond podržava biti prihvaćen bez diskusije 26. juna", rekao je Vujović. Ministar finansija je dodao da u tom programu postoji čitav niz teških mera koje vlada treba da uradi.

vrh strane