U poslednje tri ipo godine Srbija je, u saradnji sa domaćim i stranim kompanijama, stvorila povoljan poslovni ambijent kako bi ostvarila najbolje moguće uslove za priliv novih investicija, istakao je Nikolić.

TOMISLAV NIKOLIC

vrh strane