Prva generacija od 18 učenika francuskog odeljenja Filolofške gimnazije dobilo je danas uverenja o višem nivou proučavanja francuskog jezika i kulture u okviru školskog sistema Srbije, kojim stiču pravo da konkurišu za upis na univerzitete u Francuskoj bez polaganja dodatnog ispita iz tog jezika.

KRISTIN MORO

vrh strane