Petina mladih muslimana u Sandžaku izjavljuje da nema ništa protiv verskog nasilja, dok svaka deseta mlada osoba pokazuje da joj ne smeta čak ni ekstremizam ukoliko se time brani vera, rezultati su istraživanje Helsinškog odbora za ljudska prava.

BARISIC ILIC I KISIC

vrh strane