Komitet pravnika za ljudska prava YUKOM predstavio je danas, u okviru multikongresa "Serbian visions" dva vodiča za samozastupanje građana na sudu.

KATARINA TOSKIC, VELIMIR PETROVIC

vrh strane