Nacrtom zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara predviđeno je ukupno vrsta 57 naknada, šest manje nego ranije, koje su svrstane u 14 grupa, rekao je danas ministar finansija Dušan Vujović.

vrh strane