U Domu Narodne skupštine danas je održan peti sastanak Parlamentarnog foruma za energetsku politiku posvećen usklađivanju politika energetike i klimatskih promena sa kojeg je poručeno da je energija ograničen resurs, te da je najvažnija njena efikasna ušteda.

ALEKSANDRA TOMIC

vrh strane