Pravnici pozdravljaju najavu predsednika Republike Aleksandra Vučića za pooštravanje kaznene politike posebno za krivična dela sa elementima nasilja i u vezi sa drogom kako bi se postigla bolja zaštita građana od kriminaliteta i preventivno delovalo na sve eventulane buduće izvršioce tih krivčnih dela.

vrh strane