Poljoprivredni proizvođači moći će u drugoj polovini godine da koriste kredite Poštanske štedionice za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, sa rokom otplate od 20 godina, sa povoljnim kamatnim stopama

BOJAN KEKIC I BRANISLAV NEDIMOVIC

vrh strane