Вучетић: Нови закон повећава раст БДП-а Србиjе

Скупштина Србиjе требало би да у садашњем сазиву гласа за усваjање Закона о националноj инфраструктури геопросторних података, коjи, када почне да се примењуjе, може да утиче на повећање БДП-а државе до 1,5 одсто, каже за Танјуг шеф Oдсека националне инфраструктуре геопросторних података РГЗ-а, Дарко Вучетић.

15 мај 2017 10:32
Скупштинa Србиje трeбaлo би дa у сaдaшњeм сaзиву глaсa зa усвajaњe Зaкoнa o нaциoнaлнoj инфрaструктури гeoпрoстoрних пoдaтaкa, кojи, кaдa пoчнe дa сe примeњуje, мoжe дa утичe нa пoвeћaњe БДП-a држaвe дo 1,5 oдстo, кaжe зa Танјуг шeф Oдсeкa нaциoнaлнe инфрaструктурe гeoпрoстoрних пoдaтaкa РГЗ-a, Дaркo Вучeтић.

БEOГРAД - Скупштина Србиjе требало би да у садашњем сазиву гласа за усваjање Закона о националноj инфраструктури геопросторних података, коjи, када почне да се примењуjе, може да утиче на повећање БДП-а државе до 1,5 одсто, каже за Танјуг шеф Oдсека националне инфраструктуре геопросторних података РГЗ-а, Дарко Вучетић.

Закон ће, између осталог, до краjа 2018. смањити време траjања поступка укњижбе имовине са 21 на 5 дана, уз смањење трошкова укњижбе са 2,8 на 2,5 одсто вредности имовине, обjашњава Вучетић и истиче: "На основу урађених студиjа, ефикасна национална инфраструктура о просторним подацима може да поспеши економски развоj неке државе и утиче на раст БДП-а до 1,5 одсто. Инвеститори ће након усваjања овог закона лакше и брже долазити до информациjа о положаjу, облику и површини парцеле, као и могућности градње, а броj неопходних процедура ће се дупло смањити".Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

врх стране