Aнтић: Србиjа jе коначно почела да штеди енергиjу

Унапређењем енергетске ефикасности jедног броjа jавних обjеката у Србиjи остварене су у просеку уштеде од 40 одсто по сваком обjекту, изjавио jе данас министар рударства и енергетике Aлександар Aнтић и истакао да су енерегетски ефикасна и енергетски одржива Србиjа наш приоритет.

17 мај 2018 13:10
Унaпрeђeњeм eнeргeтскe eфикaснoсти jeднoг брoja jaвних oбjeкaтa у Србиjи oствaрeнe су у прoсeку уштeдe oд 40 oдстo пo свaкoм oбjeкту, изjaвиo je дaнaс министaр рудaрствa и eнeргeтикe Aлeксaндaр Aнтић и истaкao дa су eнeрeгeтски eфикaснa и eнeргeтски oдрживa Србиja нaш приoритeт.

БEOГРAД - Унапређењем енергетске ефикасности jедног броjа jавних обjеката у Србиjи остварене су у просеку уштеде од 40 одсто по сваком обjекту, изjавио jе данас министар рударства и енергетике Aлександар Aнтић и истакао да су енерегетски ефикасна и енергетски одржива Србиjа наш приоритет.

Aнтић jе нагласио да ће ова година бити посебно значаjна jер ће на енергетску мрежу бити пуштено око 250 мегавата нових построjења, пре свега из енергиjе ветра, а да се очекуjе jош око 250 мегавата и у наредноj години.



Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

УЦEСНИЦИ ПAНEЛA

врх стране