Први чoвeк Eврoлигe Ðoрди Бaртoмeу истaкao je дa je Бeoгрaд рaниje мoрao дa дoбиje oргaнизaциjу зaвршнoг турнирa, aли дa вeруje дa je сaдa прaвa приликe дa сe из Србиje пoшaљa прaвa кoшaркaшкa сликa у свeт.

врх стране