Насилници на интернету чешће девоjчице него дечаци

Вршњачко насиље jе у порасту и данас га наjвише има на друштвенио мрежама, а у саjбер простору насилници су чешће девоjчице него дечаци.

17 мај 2018 15:45
Вршњaчкo нaсиљe je у пoрaсту и дaнaс гa нajвишe имa нa друштвeниo мрeжaмa, a у сajбeр прoстoру нaсилници су чeшћe дeвojчицe нeгo дeчaци.

БEOГРAД - Вршњачко насиље jе у порасту и данас га наjвише има на друштвенио мрежама, а у саjбер простору насилници су чешће девоjчице него дечаци.
Члан кооординационог тела за спречавање насиља у школама у Новом Саду Биљана Kикић Груjић каже да су последице вршњачког насиља на друштвеним мрежама далекосежне и да деца обично нису свесна тих последица.

фото Пиxабаy.цом


Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

врх стране