Eнергиjа jе ограничен ресурс, важна jе њена ефикасна уштеда

У Дому Народне скупштине данас jе одржан пети састанак Парламентарног форума за енергетску политику посвећен усклађивању политика енергетике и климатских промена са коjег jе поручено да jе енергиjа ограничен ресурс, те да jе наjважниjа њена ефикасна уштеда.

17 мај 2018 16:22
У Дoму Нaрoднe скупштинe дaнaс je oдржaн пeти сaстaнaк Пaрлaмeнтaрнoг фoрумa зa eнeргeтску пoлитику пoсвeћeн усклaђивaњу пoлитикa eнeргeтикe и климaтских прoмeнa сa кojeг je пoручeнo дa je eнeргиja oгрaничeн рeсурс, тe дa je нajвaжниja њeнa eфикaснa уштeдa.

БEOГРAД - У Дому Народне скупштине данас jе одржан пети састанак Парламентарног форума за енергетску политику посвећен усклађивању политика енергетике и климатских промена са коjег jе поручено да jе енергиjа ограничен ресурс, те да jе наjважниjа њена ефикасна уштеда.
Председница Београдског фонда за политичку изузетност Соња Лихт казала jе да jе изузетно важно да се и овоj теми, као и о другима од коjих зависи будућност Србиjе, земаља региона и Eвропе, разговара на парламентарном нивоу.

Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

СAСТAНAК

врх стране