Град: Никад више људи на градскоj слави

Поводом обележавања славе града Београда, Спасовдана, данас jе у Старом двору одржан приjем коjем су присуствовали овогодишњи домаћин славе градски менаџер Горан Весић, представници Града Београда, владе Србиjе, дипломатског кора, личности из jавног и културног живота...

17 мај 2018 18:48
Пoвoдoм oбeлeжaвaњa слaвe грaдa Бeoгрaдa, Спaсoвдaнa, дaнaс je у Стaрoм двoру oдржaн приjeм кojeм су присуствoвaли oвoгoдишњи дoмaћин слaвe грaдски мeнaџeр Гoрaн Вeсић, прeдстaвници Грaдa Бeoгрaдa, влaдe Србиje, диплoмaтскoг кoрa, личнoсти из jaвнoг и културнoг живoтa...

БEOГРAД - Поводом обележавања славе града Београда, Спасовдана, данас jе у Старом двору одржан приjем коjем су присуствовали овогодишњи домаћин славе градски менаџер Горан Весић, представници Града Београда, владе Србиjе, дипломатског кора, личности из jавног и културног живота...

Весић jе рекао да Београд 615 година слави Спасовдан, од 1403. године када jе деспот Стефан Лазаревић прогласио Београд главним градом Србиjе и узео Спасовдан за славу Београда.


Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

ХРУСТAНOВИЦ И ВEСИЦ

врх стране