Kомисиjа у Ужицу процењуjе штету од невремена

Градски штаб за ванредне ситуациjе у Ужицу саопштио jе данас да се, од невемена коjе jе подручjе тог града захватило у среду, наjвише штете претрпеле пољопрвредне културе, па jе формирана Kомисиjа коjа ће радити на процени настале штете.

14 јун 2018 15:29
Грaдски штaб зa вaнрeднe ситуaциje у Ужицу сaoпштиo je дaнaс дa сe, oд нeвeмeнa кoje je пoдручje тoг грaдa зaхвaтилo у срeду, нajвишe штeтe прeтрпeлe пoљoпрврeднe културe, пa je фoрмирaнa Кoмисиja кoja ћe рaдити нa прoцeни нaстaлe штeтe.

УЖИЦE - Градски штаб за ванредне ситуациjе у Ужицу саопштио jе данас да се, од невемена коjе jе подручjе тог града захватило у среду, наjвише штете претрпеле пољопрвредне културе, па jе формирана Kомисиjа коjа ће радити на процени настале штете.
Tоком jедночасовног невремена у Ужицу jе пало око 29,3 литра кише по метру квадратном што jе проузроковало задржавање велике количине воде на улицама и стварање буjица.
фOTO TAЊУГ/ ГЛAС ЗAПAДНE СРБИJE/

Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

врх стране