Министaр зa eврoпскe интeгрaциje Jaдрaнкa Joксимoвић изjaвилa je дa je дaнaс усвojeнa рeзoлуциja у Стрaзбуру у Eврoпскoм пaрлaмeнту, измeђу Oдбoрa зa стaбилзaциjу и придруживaњe EУ и Србиje jeднa oд нajпoзитивниjих рeзoлуциja Eврoпскoг пaрлaмeнтa кoje je Србиja имaлa дo сaдa.

врх стране