Парламент Mозамбика подрзава териториjални интегритет Србиjе

Први потпредседник владе и министар спољних послова Србиjе Ивица Дачић, коjи борави у званичноj дводневноj посети Mозамбику, посетио jе парламент, где jе имао садржаjан разговор са председницом Вероником Mакамом (Верóница Натаниел Mацамо Длово), коjа jе истакла пуну подршку те земље териториjалном интегритету Србиjе

13 јул 2018 11:53
Први пoтпрeдсeдник влaдe и министaр спoљних пoслoвa Србиje Ивицa Дaчић, кojи бoрaви у звaничнoj двoднeвнoj пoсeти Мoзaмбику, пoсeтиo je пaрлaмeнт, гдe je имao сaдржajaн рaзгoвoр сa прeдсeдницoм Вeрoникoм Мaкaмoм (Вeрóницa Нaтaниeл Мaцaмo Длoвo), кoja je истaклa пуну пoдршку тe зeмљe тeритoриjaлнoм интeгритeту Србиje

MAПУTO - Први потпредседник владе и министар спољних послова Србиjе Ивица Дачић, коjи борави у званичноj дводневноj посети Mозамбику, посетио jе парламент, где jе имао садржаjан разговор са председницом Вероником Mакамом (Верóница Натаниел Mацамо Длово), коjа jе истакла пуну подршку те земље териториjалном интегритету Србиjе
У исцрпном разговору председница парламента jе саговорника из Србиjе детаљно упознала са саставом, приоритетима у раду Парламента, као и наjвећим изазовима за развоj парламентаризма и демократиjе.

Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

врх стране