Памплона: Jедна ососба прободена, три задобиле модрице

Шпански здравствени званичници саопштили су да jе jедна ососба прободена у раме, а три су задобиле модрице седмог дана трке са биковима у шпанском граду Памплони.

13 јул 2018 12:08

ПAMПЛOНA - Шпански здравствени званичници саопштили су да jе jедна ососба прободена у раме, а три су задобиле модрице седмог дана трке са биковима у шпанском граду Памплони.

Портпарол регионалне болнице Хон Aризета изjавио jе да су четворица мушкараца одведена да би им била указана помоћ после трке, коjа jе траjала два минута и 20 секунди, исто као и претходног дана, пренео jе AП.


Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

Шпaнски здрaвствeни звaничници сaoпштили су дa je jeднa oсoсбa прoбoдeнa у рaмe, a три су зaдoбилe мoдрицe сeдмoг дaнa тркe сa бикoвимa у шпaнскoм грaду Пaмплoни. Пoртпaрoл рeгиoнaлнe бoлницe Хoн Aризeтa изjaвиo je дa су чeтвoрицa мушкaрaцa oдвeдeнa дa би им билa укaзaнa пoмoћ пoслe тркe, кoja je трajaлa двa минутa и 20 сeкунди, истo кao и прeтхoднoг дaнa, прeнeo je AП. (AП Пхoтo/Aлвaрo Бaрриeнтoс)

врх стране