За женско предузетништво обезбеђено 100 милиона динара

KOСJEРИЋ - Kонкурс за женско иновативно предузетништво обjављен jе данас, а за ту намену држава jе обезбедила 100 милиона динара, поручио jе у Kосjерићу министар за иновациjе и технолошки развоj Ненад Поповић.

13 јул 2018 16:55
Кoнкурс зa жeнскo инoвaтивнo прeдузeтништвo oбjaвљeн je дaнaс, a зa ту нaмeну држaвa je oбeзбeдилa 100 милиoнa динaрa, пoручиo je у Кoсjeрићу министaр зa инoвaциje и тeхнoлoшки рaзвoj Нeнaд Пoпoвић.

KOСJEРИЋ - Kонкурс за женско иновативно предузетништво обjављен jе данас, а за ту намену држава jе обезбедила 100 милиона динара, поручио jе у Kосjерићу министар за иновациjе и технолошки развоj Ненад Поповић.

Поповић jе обилазећи домаћинство и предузетничку радњу Jасминке Ђуровић из Kосjерића, рекао да програм женског иновативног предузетниства, за коjе jе Влада Србиjе издвоjила 100 милиона динара, има за циљ да што више промовише код жена и девоjака отварање предузетничких радњи.


Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

врх стране