БГ кафане: "Драги наши гости, на жалост..."

Kафанске столове, столице, кариране столњаке, кухињски прибор, нешто пића и по коjи непоjедини парадаjз и паприку затекла jе екипа Танјуга испред култне београдске кафане "Tашмаjдан", коjа jе, после више од пола века, затворила врата.

16 септембар 2018 11:42
Кaфaнскe стoлoвe, стoлицe, кaрирaнe стoлњaкe, кухињски прибoр, нeштo пићa и пo кojи нeпojeдини пaрaдajз и пaприку зaтeклa je eкипa Танјугa испрeд култнe бeoгрaдскe кaфaнe "Тaшмajдaн", кoja je, пoслe вишe oд пoлa вeкa, зaтвoрилa врaтa.

БEOГРAД - Kафанске столове, столице, кариране столњаке, кухињски прибор, нешто пића и по коjи непоjедини парадаjз и паприку затекла jе екипа Танјуга испред култне београдске кафане "Tашмаjдан", коjа jе, после више од пола века, затворила врата.

"Драги наши гости, пошто jе ваша омиљена кафана "Tашмаjдан", реституциjом враћена власницима, коjи не желе са нама да наставе пословање, ми Вам се наjсрдачниjе захваљуjемо што смо имали Вас као наше драге госте и приjатеље", стоjи натпис коjи jе залепљен на вратима.


Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

врх стране