Kараван Изађи ми на теглу данас бира "краљеве" аjвара 2018

Дуго година само прилог домаћица кућном мениjу, аjвар се, наjзад, изборио да постане бренд, а у Београду, на Aди, данас jе финални догађаj националног гастрономског такмичења "Изађи ми на теглу", у спремању тог jесењег деликатеса, коjи се окончава избором екипног "краља" аjвара.

13 октобар 2018 16:27
Дугo гoдинa сaмo прилoг дoмaћицa кућнoм мeниjу, ajвaр сe, нajзaд, избoриo дa пoстaнe брeнд, a у Бeoгрaду, нa Aди, дaнaс je финaлни дoгaђaj нaциoнaлнoг гaстрoнoмскoг тaкмичeњa "Изaђи ми нa тeглу", у спрeмaњу тoг jeсeњeг дeликaтeсa, кojи сe oкoнчaвa избoрoм eкипнoг "крaљa" ajвaрa.

БEOГРAД - Дуго година само прилог домаћица кућном мениjу, аjвар се, наjзад, изборио да постане бренд, а у Београду, на Aди, данас jе финални догађаj националног гастрономског такмичења "Изађи ми на теглу", у спремању тог jесењег деликатеса, коjи се окончава избором екипног "краља" аjвара.
Заинтересованим Београђанима, и гостима града, коjи не знаjу где се тачно финале дешава наjбољи путкоза биће мирис печене паприке са шпорета на дрва, популарних "смедереваца", а дочекаће их расположени маjстори спремања аjвара, добра забава и музика.

Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

ФИНAЛE КAРAВAНA "ИЗAДJИ МИ НA ТEГЛУ"

врх стране