У Паризу и Mарсеjу марш за очување животне средине

Под слоганом "Jош jе време", исписаном на транспаренту на челу поворке, неколико хиљада људи почело jе данас марш у Паризу против климатских промена и за очување природне средине, док jе у Mарсеjу истим поводом марширало 500 људи.

13 октобар 2018 17:10

ПAРИЗ - Под слоганом "Jош jе време", исписаном на транспаренту на челу поворке, неколико хиљада људи почело jе данас марш у Паризу против климатских промена и за очување природне средине, док jе у Mарсеjу истим поводом марширало 500 људи.

За данас jе широм француске планирано око 80 маршева, наводе француски медиjи.Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

Пoд слoгaнoм "Joш je врeмe", исписaнoм нa трaнспaрeнту нa чeлу пoвoркe, нeкoликo хиљaдa људи пoчeлo je дaнaс мaрш у Пaризу прoтив климaтских прoмeнa и зa oчувaњe прирoднe срeдинe, дoк je у Мaрсejу истим пoвoдoм мaрширaлo 500 људи. Зa дaнaс je ширoм Фрaнцускe плaнирaнo oкo 80 мaршeвa, нaвoдe фрaнцуски мeдиjи. (AП Пхoтo/Мицхeл Eулeр)

врх стране