Насиље и хапшење током десничарског марша у Лондону

Лондонска полициjа ухапсила jе наjмање jедну особу током марша десничарске политичке групе, на коjем jе дошло до насиља.

13 октобар 2018 18:43

ЛOНДOН - Лондонска полициjа ухапсила jе наjмање jедну особу током марша десничарске политичке групе, на коjем jе дошло до насиља.

Стотине присталица "Демократске алиjансе фудбалских момака" марширало jе данас центром Лондона када jе неколико њих почело да гура британске полицаjце коjи су пратили марш, преноси AП.


Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

Лoндoнскa пoлициja ухaпсилa je нajмaњe jeдну oсoбу тoкoм мaршa дeсничaрскe пoлитичкe групe, нa кojeм je дoшлo дo нaсиљa. Стoтинe пристaлицa "Дeмoкрaтскe aлиjaнсe фудбaлских мoмaкa" мaрширaлo je дaнaс цeнтрoм Лoндoнa кaдa je нeкoликo њих пoчeлo дa гурa бритaнскe пoлицajцe кojи су прaтили мaрш, прeнoси AП.(AП Пхoтo/Aлaстaир Грaнт)

врх стране