Jордан: Наjмање 11 особа страдало у поплавама

Наjмање 11 особа jе изгубило живот у поплавама после обилних киша коjе су погодиле Jордан, а потрага за несталима се наставља, jавили су данас званични медиjи у тоj земљи.

10 новембар 2018 10:06

ПETРA - Наjмање 11 особа jе изгубило живот у поплавама после обилних киша коjе су погодиле Jордан, а потрага за несталима се наставља, jавили су данас званични медиjи у тоj земљи.

Поплаве су jуче погодиле неколико области Jордана, укључуjући древни град Петру, jавио jе AП.Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

Нajмaњe 11 oсoбa je изгубилo ззивoт у пoплaвaмa пoслe oбилних киссa кoje су пoгoдилe Joрдaн, a пoтрaгa зa нeстaлимa сe нaстaвљa, jaвили су дaнaс звaниццни мeдиjи у тoj зeмљи. Пoплaвe су jуццe пoгoдилe нeкoликo oблaсти Joрдaнa, укљуццуjуцхи дрeвни грaд Пeтру, jaвиo je AП. (AП Пхoтo/Рaaд Aдayлeх)

врх стране