Ускоро - место где ће и одрасли поново бити деца

У Београду ће краjем месеца бити итвирен jедан од наjвећих и наjмодерниjих забавних паркова у региону, "Стар Ланд", коjи ће се простирати на 5.200 квадратних метара Београдског саjма, а екипа Танјуга завирила jе у нови центар забаве у граду, како би видела шта ће бити понуђено будућим посетиоцима.

10 новембар 2018 14:08
У Бeoгрaду ћe крajeм мeсeцa бити oтвoрeн jeдaн oд нajвeћих и нajмoдeрниjих зaбaвних пaркoвa у рeгиoну, "Стaр Лaнд", кojи ћe сe прoстирaти нa 5.200 квaдрaтних мeтaрa Бeoгрaдскoг сajмa, a eкипa Танјугa зaвирилa je у нoви цeнтaр зaбaвe у грaду, кaкo би видeлa штa ћe бити пoнуђeнo будућим пoсeтиoцимa.

БEOГРAД - У Београду ће краjем месеца бити итвирен jедан од наjвећих и наjмодерниjих забавних паркова у региону, "Стар Ланд", коjи ће се простирати на 5.200 квадратних метара Београдског саjма, а екипа Танјуга завирила jе у нови центар забаве у граду, како би видела шта ће бити понуђено будућим посетиоцима.
Наjмодерниjе машине коjе ће "преварити" ваш мозак да стварно возите аутомобиле као у "Пакленим улицама", или ратуjете као у "Ратовима звезда", па до машина из коjих можете "упецати" поклон за драгу особу, романтичног каросела, до "баjковитог града" за оне наjмлађе...могло би се рећи да jе све спремно да се дугме укључи и да забава почне.

Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

МAРИНA НИКЦEВИЦ

врх стране