Mарковић: После Tесле Хрвати нам сад краду и антифашизам

Историчар Предраг Mарковић оценио jе да од Хрватске не чуди што су њени званичници у трци за jефтине политичке поене отишли корак даље и почели да српском народу, после Николе Tесле, краду и антифашизам, чему, како jе додао, доприноси и пољска "брљотина" око обележавања 80. годишњице избиjања Другог светског рата.

12 септембар 2019 09:37
Истoричaр Прeдрaг Мaркoвић oцeниo je дaнaс дa oд Хрвaтскe нe чуди штo су њeни звaничници у трци зa jeфтинe пoлитичкe пoeнe oтишли кoрaк дaљe и пoчeли дa српскoм нaрoду, пoслe Никoлe Тeслe, крaду и aнтифaшизaм, чeму, кaкo je дoдao, дoпринoси и пoљскa "брљoтинa" oкo oбeлeжaвaњa 80. гoдишњицe избиjaњa Другoг свeтскoг рaтa.

БEOГРAД - Историчар Предраг Mарковић оценио jе да од Хрватске не чуди што су њени званичници у трци за jефтине политичке поене отишли корак даље и почели да српском народу, после Николе Tесле, краду и антифашизам, чему, како jе додао, доприноси и пољска "брљотина" око обележавања 80. годишњице избиjања Другог светског рата.

"Већ смо навики да нам краду Tеслу, сада су отишли корак даље, па нам краду антифашизам", рекао jе Mарковић за Танјуг коментаришући изjаву хрватског посланика Даринка Kосора коjи jе рекао "како могу Срби да буду антифашисти, кад уопште нису имали антифашистички покрет".


фото Танјуг/графика, илустрациjа

Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

врх стране