Грунауер: Нови попис имовине у Србиjи да би сви плаћали порез

На захтев 38 локалних самоуправа у Србиjи поново jе почео попис имовине и ажурирање база података о некретнинама, а у наредних девет месеци на терену ће радити око 80 пописивача.

08 новембар 2019 16:50
Нa зaхтeв 38 лoкaлних сaмoупрaвa у Србиjи пoнoвo je пoчeo пoпис имoвинe и aжурирaњe бaзa пoдaтaкa o нeкрeтнинaмa, a у нaрeдних дeвeт мeсeци нa тeрeну ћe рaдити oкo 80 пoписивaчa.

БEOГРAД - На захтев 38 локалних самоуправа у Србиjи поново jе почео попис имовине и ажурирање база података о некретнинама, а у наредних девет месеци на терену ће радити око 80 пописивача.

Директор програма Шваjцарске владе "Реформа пореза на имовину" Aлександер Грунауер каже да jе у првом кругу пописа за шест месеци уписано 100.000 нових непокретности на териториjи 44 локалних самоуправа.Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

врх стране