14. mart 2023 14:45

Istraživanje u Sloveniji: Za četiri godine povećano zadovoljstvo životom

Izvor: TANJUG

podeli vest

Istraživanje u Sloveniji: Za četiri godine povećano zadovoljstvo životom

Foto: Shutterstock.com/ecstk22, ilustracija

LJUBLJANA - Zadovoljstvo životom među ljudima u Sloveniji se poboljšalo u protekle četiri godine, pokazalo je najnovije istraživanje Zavoda za statistiku za 2022. godinu koje je danas objavljeno.

Istraživanje, sprovedeno u prvoj polovini 2022. među stanovnicima starijim od 16 godina, pokazalo je da je 27 odsto ispitanika svoj nivo opšteg zadovoljstva životom ocenilo sa devet ili 10 na skali od 0-10, prenosi STA.

Prosečna ocena bila je 7,6, što je povećanje od 0,3 u odnosu na 2018. i 0,6 u odnosu na 2013, a ta ocena nije se mnogo razlikovala među polovima, dok je zadovoljstvo variralo u zavisnosti od zdravlja, situacije na tržištu rada, materijalne situacije.

Većina ispitanika, njih 92 odsto, izrazilo je zadovoljstvo međuljudskim odnosima, dok je procenat onih koji su se retko ili nikada osećali srećnim bio za šest procenata veći nego u 2013. i za jedan procentni poen manji nego u 2018. godini.

U međuvremenu, četiri odsto ispitanih je reklo da je bilo usamljeno sve ili većinu vremena, kao i pre četiri godine.

U istraživanju su se izdvojile razlike u osećanjima sreće prema starosnoj grupi, posebno između mladih (16-24 godine) i starijih (65 godina ili više), pri čemu su se prvi češće osećali srećnim.

Međutim, pokazalo se, mladi ljudi su se osećali usamljeno sve ili većinu vremena u približno istoj proporciji kao i stariji ljudi.

Veoma visoke ocene, sa prosekom osam, dali su oni koji su mislili da će lako preživeti mesec uz prihode, dok su oni koji su izjavili da im je veoma teško da sastavljaju kraj s krajem bili i među najnezadovoljnijima svojom finansijskom situacijom (4,3).

Više od trećine ispitanika ocenilo je zadovoljstvo količinom slobodnog vremena koja im je na raspolaganju sa devet ili 10 i kod tog pitanja prosečna ocena je porasla za 0,3 do 7,5 u odnosu na 2018. godinu.