8. mart 2023 09:14

Centar za demokratiju: Zaustavite nasilje nad ženama

Izvor: TANJUG

podeli vest

Centar za demokratiju: Zaustavite nasilje nad ženama

Foto: Milena Anđela/Novinarke protiv nasilja/NPN

BEOGRAD - Povodom Međunarodnog dana žena, Fondacija Centar za demokratiju upozorila je na nasilje, diskriminaciju i neravnopravnost žena u Srbiji i podržala zahteve organizacija civilnog društva za uspostavljanje mehanizma za borbu protiv femicida i hitnu reakciju nadležnih institucija u sprečavanju nasilja nad ženama i devojčicama.

Kao navode, žene u Srbiji su izložene drastičnom rodno zasnovanom nasilju o čemu svedoče zastrašujući podaci o devet ubijenih žena od početka 2023. godine i 27 žena koje su tokom 2022. godine ubijene u femicidu.

"Žene se suočavaju sa različitim oblicima partnerskog i nepartnerskog nasilja. Prema relevantnim podacima, čak 21,6 odsto žena doživelo je neki oblik psihičkog, fizičkog (uključujući i pretnje) ili seksualnog nasilja od strane partnera", navodi se u saopštenju Fondacije Centar za demokratiju.

Podsećaju da je ekonomsko osnaživanje žena neophodan osnov za postizanje rodne ravnopravnosti, ali i održivi razvoj i ostvarivanje važnih ciljeva postavljenih Agendom 2030 Ujedinjenih nacija, koje treba posmatrati u sinergiji sa procesom evropskih integracija, kažu u saopštenju.

Uz odgovarajući institucionalni i pravni okvir, kako kažu, važno je obezbediti i njegovu efikasnu primenu u cilju postizanja stvarne rodne ravnopravosti.

"U Srbiji i dalje preovlađuju patrijarhalni stereotipi u vezi sa ulogama, odgovornostima i očekivanim ponašanjima žena i muškaraca u društvu i porodici, što zahteva povećanje napora svih aktera na podizanju svesti o rodnim stereotipima", kažu u saopštenju.

Kako kažu, potrebno je uvođenje rodne perspektive u sve javne politike i na svim nivoima vlasti, kao i veće učešće građana i civilnog društva u dijalogu o javnim politikama značajnim za borbu protiv diskriminacije, socijalno uključivanje ranjivih grupa i rodnu ravnopravnost.