25. januar 2023 13:22

Korupcija danas nije samo unutarpolitičko, već i pitanje međunarodnih odnosa

Izvor: TANJUG

podeli vest

Korupcija danas nije samo unutarpolitičko, već i pitanje međunarodnih odnosa

Foto: TANJUG/JADRANKA ILIĆ

BEOGRAD - Pitanje korupcije više nije isključivo unutarpolitičko pitanje, već je stavljeno na dnevni red međunarodnih odnosa, rečeno je danas na konferenciji "Borba protiv zarobljavanja države u Jugoistočnoj Evropi".

Srđan Majstorović, direktor Upravnog odbora Centra za evropske politike, kazao je da ako iz te perspektive Srbija i vlast u Srbiji žele da budu kredibilan partner, u ovom veoma izazovnom trenutku za Evropu, moraće mnogo više napora da investiraju u borbu protiv korupcije.

Ono što se u Srbiji prepoznaje kao nešto što je potrebno popraviti, kako navodi Majstorović, jesu javne nabavke, kao i politička povezanost pojedinaca ili privrednih entiteta sa politikom.

"To su stvari koje su ključne ne samo iz vizure EU, već zbog građana Srbije imajući u vidu da na ovaj način novac poreskih obveznika završava u privatnim džepovima koji su vrlo često povlašćeni u sistemu javnih nabavki. Zabeležili smo veliki broj javnih nabavki sa jednim ponuđačem što izaziva sumnju i svi indikatori, odnosno sve organizacije koje se bave korupcijom uvek će reći da je jedan prijavljeni na tender jasan indikator da na takvom tržištu nema konkurencije", naveo je Majstorović.

Govoreći o temi konferencije, odnosno zarobljenoj državi, Majstorović kaže da je problem zarobljene države prisutan manje - više u svim zemljama regiona kako je i konstatovano i u izveštajima Evorpske komisije.

 

Pojašnjava da zarobljena država predstavlja sistemski vid korupcije gde jedan uzak krug ljudi, grupa pojedinaca, partija, koristi državu i državne institucije radi ostvarivanja nekih svojih uglavnom lukrativnih ekonomskih koristi.

"Ovaj vid sistemske korupcije na svaki način potkopava uslove za ne samo napredak ovih zemalja u ostvarivanju svog strateškog cilja, a to je pristupanje EU, već potkopava svaku mogućnost njihovog održivog razvoja i na taj način koriste se neki partikularni interesi veoma često zaodenuti u nacionalističke ideje, a u stvari urušava se ceo sistem institucija i na taj način nanosi se sistemska greška", rekao je on.

Kaže da današnja konferencija želi da osvetli taj fenomen, da ukaže da postoje i neki pozitivni pomaci, prevashodno kada je reč o ispunjavanju nekih preporuka GRECO-a.

 

"Međutim, smatramo da to nije ni blizu dovoljno i da ako Srbija i ostale zemlje regiona žele da napreduju, ovom problemu, posebno problemu korupcije, moraju ozbiljnije pristupiti", dodaje.

U kontekstu svega onoga što se danas dešava u Evropi, dodaje Majstorović ističući da tu pre svega misli na bezbednosne izazove koji su aktuelni zbog ruske agresije na Ukrajinu, pokreće se pitanje poverenja u vlade zemalja regiona, u njihov integritet koji ni na koji način neće biti na odgovarajućem nivou ukoliko se pitanje korupcije ne adresira na pravi način.

Norveški ambasador u Beogradu Jorn Eugen Jelstad istakao je da je današnja konferencija veoma važna, kao i tema kojom se bavi, a koja je elementarni ključ za funkcionalno društvo - vladavina prava i borba protiv korupcije.

 

"Potrebno nam je poverenje između građana i državnih institucija, ali je važno i da nema korupcije kako bi ekonomija jedne zemlje bila bolja", kazao je Jelstad.

Američki ambasador u Srbiji Kristofer Hil kaže da je korupcija, kao i manjak transparentnosti vladanja problem koji je prisutan širom sveta.

"Mi smo ovde da sagledamo njegov opseg i stanje na Zapadnom Balkanu i biće dobro ukoliko uspostavimo komunikaciju da možemo da radimo zajedno, da smanjimo taj problem i da učinimo Srbiju još boljim kandidatom za članstvo u EU", rekao je Hil.

 

Konferenciju organizuju Centar za evropske politike (CEP) i Centar za studije demokratije (CSD) iz Sofije, a održava se u okviru projekta "Implementacija zajedničkih rešenja iz oblasti antikorupcije i dobre vladavine u Jugoistočnoj Evropi: Inovatinve prakse i javno - privatno partnerstvo".

Projekat ima za cilj da pruži zajednička antikorupcijska rešenja za povećanje odgovornosti državnih institucija i jačanje civilnog društva i vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi i to kroz izgradnju kapaciteta za primenu najboljih praksi evropskih instrumenata za inovacije u društvenim istraživanjima.