Komesar za pregovore o prossirenju Johanes Han najavio je povechanje buzzeta za pretpristupnu pomoch ( IPA III) zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima sa 12,5 na 14,5 milijardi evra za period od 2021 do 2027. godine.

vrh strane