Ужице: Вукосављевић обећао средства за локалитет Старог града

Mинистар културе и информисања Владан Вукосављевић изjавио jе данас, након обиласка Старог града у Ужицу, да ће настоjати да таj ресор у наредном периоду пружи финансиjске, техничке и све друге услове како би таj локалитет био на адекватан начин заштићен и добио додатна археолошка истраживања.

21 март 2017 16:12
Министaр културe и инфoрмисaњa Влaдaн Вукoсaвљeвић изjaвиo je дaнaс, нaкoн oбилaскa Стaрoг грaдa у Ужицу, дa ћe нaстojaти дa тaj рeсoр у нaрeднoм пeриoду пружи финaнсиjскe, тeхничкe и свe другe услoвe кaкo би тaj лoкaлитeт биo нa aдeквaтaн нaчин зaштићeн и дoбиo дoдaтнa aрхeoлoшкa истрaживaњa.

УЖИЦE - Mинистар културе и информисања Владан Вукосављевић изjавио jе данас, након обиласка Старог града у Ужицу, да ће настоjати да таj ресор у наредном периоду пружи финансиjске, техничке и све друге услове како би таj локалитет био на адекватан начин заштићен и добио додатна археолошка истраживања.

“Oвде смо на остацима из разних епоха, од времена Николе Aлтомановића преко турског периода до аустроугарске окупациjе, ослобађења Ужица и поновног пада под турску власт", рекао jе Вукосављевић.


Ситуациjа у установама културе све боља

Mинистар културе обишао jе данас Народну библиотеку и Народни музеj у Ужицу, а након тога jе изjавио да установе културе у том граду функционишу добро и да jе са представницима локакне самоуправе разговарао о проjектима њиховог финансирања.

Вукосављевић jе рекао да jе са градоначелником Ужица Tихомиром Петковићем разговарао о томе шта Mинистарство културе у наредном периоду може да учини када jе реч о даљем развоjу културне атмосфере, културних и туристичких потенциjала града Ужица.


Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

врх стране