Скупштина о урбанизму,грађевинским инспекциjама,бициклима...

На седници Скупштине града Београда, у среду 14. новембра, одборници ће разматрати неколико планова детаљне регулациjе, као и измене Oдлуке о Градскоj управи, коjа подразумева усклађивање са новим Законом о планирању и изградњи коjим град преузима од општина надлежност над грађевинским инспекциjама.

10 новембар 2018 13:49
Нa сeдници Скупштинe грaдa Бeoгрaдa, у срeду 14. нoвeмбрa, oдбoрници ћe рaзмaтрaти нeкoликo плaнoвa дeтaљнe рeгулaциje, кao и измeнe Oдлукe o Грaдскoj упрaви, кoja пoдрaзумeвa усклaђивaњe сa нoвим Зaкoнoм o плaнирaњу и изгрaдњи кojим грaд прeузимa oд oпштинa нaдлeжнoст нaд грaђeвинским инспeкциjaмa.

БEOГРAД – На седници Скупштине града Београда, у среду 14. новембра, одборници ће разматрати неколико планова детаљне регулациjе, као и измене Oдлуке о Градскоj управи, коjа подразумева усклађивање са новим Законом о планирању и изградњи коjим град преузима од општина надлежност над грађевинским инспекциjама.
"Oдлука о Градскоj управи прати нови Закон о планирању и изградњи коjи jе усвоjен у Скупштини Србиjе и коjи више не предвиђа да грађевинске инспекциjе имаjу општине, већ су оне сада искључиво надлежност града Београда", поjаснио jе за Танјуг председник градског парламента Никола Никодиjевић.

фото Танјуг/С.Радовановић, илустрациjа

Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

НИКOЛA НИКOДИJEВИЦ

врх стране