Има заинтересованих за РХ центар на Златару, ускоро тендер

Председник општине Нова Варош Радосав Васиљевић jе изjавио данас да ће ускоро бити обjављен позив за продаjу Специjалне болнице за лечење и рехабилитациjу кардиоваскуларних обољења "Златар" и да су успели да пронађу заинтересоване инвеститоре.

14 јун 2018 15:08
Прeдсeдник oпштинe Нoвa Вaрoш Рaдoсaв Вaсиљeвић je изjaвиo дaнaс дa ћe ускoрo бити oбjaвљeн пoзив зa прoдajу Спeциjaлнe бoлницe зa лeчeњe и рeхaбилитaциjу кaрдиoвaскулaрних oбoљeњa "Злaтaр" и дa су успeли дa прoнaђу

НOВA ВAРOШ - Председник општине Нова Варош Радосав Васиљевић jе изjавио данас да ће ускоро бити обjављен позив за продаjу Специjалне болнице за лечење и рехабилитациjу кардиоваскуларних обољења "Златар" и да су успели да пронађу заинтересоване инвеститоре.
Реч jе о обjекту ПИO фонда са 17.000 метара квадратних корисне површине и 330 постеља, коjи не ради више од седам година.

Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

врх стране