7. februar 2023 11:35

Evropska komisija predložila da obezbedi Severnoj Makedoniji do 100 miliona makrofinansijske pomoći

Izvor: TANJUG

podeli vest

Evropska komisija predložila da obezbedi Severnoj Makedoniji do 100 miliona makrofinansijske pomoći

Foto: shutterstock.com/Quinta, ilustracija

BRISEL - Evropska komisija je predložila da Severnoj Makedoniji obezbedi do 100 miliona evra makrofinansijske pomoći.

Ovim predlogom, EK stoji uz Severnu Makedoniju u teškim vremenima, pošto se, posle rata Rusije protiv Ukrajine, spoljna ravnoteža zemlje naglo pogoršala zbog njene velike zavisnosti od uvoza goriva i električne energije, navedeno je na sajtu Evropske komisije.

Severna Makedonija se, takođe, suočava sa velikim potrebama za otplatu spoljnog duga u 2023. godini u kontekstu izazovnih finansijskih uslova.

Predložena pomoć bi doprinela pokrivanju finansijskih potreba Severne Makedonije u 2023. i 2024. godini, podržavajući i fiskalnu održivost i strukturne reforme.

Predlog prati 24-mesečni program podrške zaključen sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) u iznosu do 530 miliona evra.

Pomoć dolazi u vidu kredita, koji bi se plaćali u dve tranše.

Ove dve isplate bile bi uslovljene sprovođenjem mera politike koje treba da budu dogovorene između Severne Makedonije i EU u Memorandumu o razumevanju.

Memorandum o razumevanju će se verovatno fokusirati na reforme politike u oblastima fiskalnog upravljanja, poreske politike, upravljanja javnim investicijama, javno-privatnog partnerstva, poslovnog okruženja, transparentnosti državne pomoći, energetske efikasnosti, reforme pravosuđa i borbe protiv korupcija.

Isplate bi, takođe, bile uslovljene pozitivnim rezultatima u sprovođenju programa MMF-a.

Ove reforme će podržati Severnu Makedoniju na njenom putu ka članstvu u EU, navedeno je na sajtu EK.

Predsednica EK Ursula fon der Lajen izjavila je da EK stoji uz Severnu Makedoniju u ovim izazovnim vremenima.

"Danas predlažemo do 100 miliona evra makrofinansijske pomoći za podršku privredi zemlje, doprinoseći pokrivanju njenih finansijskih potreba u naredne dve godine", istakla je ona.

Sada je na Evropskom parlamentu i Savetu da razmotre i usvoje predlog za pružanje makrofinansijske pomoći Severnoj Makedoniji.

Kada bude usvojen, predlog će stupiti na snagu i moći će da uslede isplate, pod uslovom da se ispune uslovi, koji će biti navedeni u Memorandumu o razumevanju između Severne Makedonije i EU, navedeno je na sajtu Evropske komisije.