Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički najavila je danas da će upravna inspekcija edukovati lokalne samouprave o tome koje su im procedure otrebne za primenu Zakona o upravnom postupku i razmenu podataka iz službenih evidencija.

KORI UDOVICKI

vrh strane