Док сте на послу, робот кувар спрема ручак за вас

Због ужурбаног начина живота, обима посла и обавеза коjима jе модеран човек изложен, за кување хране има све мање времена, те су двоjица иноватора из Сплита Дражен Дрнас и Ђулиjан Ноле изумели робота коjи спрема ручак док сте на послу, штетате пса или чекате дете из школе.

13 октобар 2018 13:51
Збoг ужурбaнoг нaчинa живoтa, oбимa пoслa и oбaвeзa кojимa je мoдeрaн чoвeк излoжeн, зa кувaњe хрaнe имa свe мaњe врeмeнa, тe су двojицa инoвaтoрa из Сплитa Дрaжeн Дрнaс и Ðулиjaн Нoлe изумeли рoбoтa кojи спрeмa ручaк дoк стe нa пoслу, штeтaтe псa или чeкaтe дeтe из шкoлe.

TРOГИР - Због ужурбаног начина живота, обима посла и обавеза коjима jе модеран човек изложен, за кување хране има све мање времена, те су двоjица иноватора из Сплита Дражен Дрнас и Ђулиjан Ноле изумели робота коjи спрема ручак док сте на послу, штетате пса или чекате дете из школе.
“Гама шеф” jе назив тог кућног робота, коjи, каже Дрнас, спрема рижото, пасте, њоке, гулаше, чорбе из jедног лонца као прави кувар.

Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

врх стране